Juni 2023: Waarom wij geloven in sensoren

Is wat wij ervaren de echte realiteit? Dat persoonlijke perceptie van invloed is op het ervaren van (de) realiteit spreekt voor zich. Als nerds hebben wij ook zo onze eigen kijk op de wereld van processen en operatie.

Want is wat wij denken hoe iets is, ook werkelijk hoe het is? Meten is weten is de gevleugelde uitspraak. Met dat in ons collectieve achterhoofd, is het vanzelfsprekend dat wij werken met sensoren.

Nou horen wij je denken: Wat is een sensor? Als je het ons vraagt is alles een sensor.

  • Als je kijkt naar de industrie, dan neem je met een sensor de omgeving waar en verzamel je informatie om processen te kunnen besturen.
  • In de retail wil je weten hoe mensen in een bepaalde ruimte zijn en in hoeverre dit van invloed is op de temperatuur. Dit om eventueel het klimaatsysteem aan te sturen zodat de klanten altijd een behaaglijk gevoel hebben tijdens het winkelen.
  • Mooie toepassingen van sensoren zie je ook in de agricultuur waarbij Computer Vision monitort of er schadelijke insecten zich ontwikkelen op jonge plantjes.

De sensoren helpen je om een totaalbeeld te krijgen van de gehele operatie, gebaseerd op feitelijke data in plaats van onderbuikgevoel of spreekwoordelijke: natte vingerwerk.

Dat is waarom wij in sensoren geloven.


Terug naar juni 2023: Als we om ons heen kijken in de wondere wereld van sensoren en datagedreven beslissingen dan is veel vanuit een technisch oogpunt geschreven. We ervaren daarbij dat wat wij doen de gemiddelde persoon boven de pet gaat.

Oftewel: Juni ging om de punten op de i zetten.

Dat maakte dat we onszelf voortaan dwingen om zo veel mogelijk weg te blijven van technisch jargon. De conclusie: Eenvoud geldt behalve voor onze ziens- en doe-wijze ook voor onze uitleg en woorden.Alles is een sensor