Computer Vision

Onzichtbare kansen. Helder in beeld.

Tijdens je ronde door de winkel doe je de meest waardevolle indrukken op.
Houd je dagelijks voeling met wat er op de vloer speelt.
Zo match je jarenlange ervaring feilloos aan wat je ziet, hoort, ruikt en voelt.
En toch… Je ondernemersbloed zegt je dat er meer zit in jouw business.
Hoe krijg je die onzichtbare kansen, zichtbaar?

Ontketen je zesde zintuig met Computer Vision.

Weten hoe jouw operatie efficiënter werkt met slimme camera’s die 24/7 monitoren?
Altijd en overal direct actueel inzicht hebben in wat er nú moet gebeuren?
Volautomatisch en zonder de spreekwoordelijke handjes?

Regelen we.

Elk moment. Overal.
Actuele data.

Volautomatische acties en planning

Een seintje bij aankomende drukte op de parkeerplaats en kassa

Onderbenutte ruimte

Informatie over twijfelaars en nee-verkopen

Optimale navigatie en looproutes

Beschikbaarheid van ruimtes

Hoe staat het met de hygiëne

Beveiligings risico’s

Interactie tussen klant en personeel

Identificatie van objecten en personen

Localisatie van producten en orders

Sales en marketing voorzien van informatie en acties

En nog heel veel meer

Veelgestelde vragen over Computer Vision

Computer Vision is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij computers en systemen informatie aan digitale beelden en video’s onttrekken en begrijpen.

Het gaat erom computers te leren zien en te laten observeren. Je verzamelt als het ware informatie uit pixels. Uiteindelijk zetten computers die visuele informatie om naar het nemen van beslissingen en het ondernemen van acties.

Zo verwerk je met Computer Vision razendsnel en geautomatiseerd digitale visuele inhoud, begrijpt deze en handelt ernaar.

In een notendop heb je voor Computer Vision een camera, software en data nodig. Heel veel data.

Computer Vision leunt op data. Data die je verkrijgt met een camera waarmee je de beelden of videos vastlegt.

Met behulp van software analyseer je de beelden en onttrek je relevante informatie.

Aan de basis van de software ligt een algoritme model. Een algoritme maakt het mogelijk dat het model zelf-lerend is vanuit een context van visuele data.

Oftewel, als je het model voldoende beelden voedt dan leert het algoritme het model om uiteindelijk geheel zelfstandig beelden van elkaar te onderscheiden en te begrijpen.

Simpel gezegd zijn er camera’s en sensoren die zien wat het menselijk oog kan waarnemen, en meer. Zo kun je in de eerste plaats eenvoudig objecten detecteren, afstanden meten, aantallen waarnemen, diktes en kleuren, maar ook breuken herkennen. Daarnaast zijn er camera’s en vision sensoren die componenten bevatten die voorbij de menselijke waarneming gaan. Denk aan onzichtbare UV-markeringen en infrarood. Voor Computer Vision zijn dus allerlei vision sensoren mogelijk om tot de juiste beeldvorming te komen.

Voordelen:

– Verbeterde nauwkeurigheid, efficientie en automatisering
– Hoge verwerkingsnelheden en -aantallen
– Snel geautomatisserd testen van benodigde aanpassingen bij veranderende omstandigheden zonder toename van werkdruk bij werknemers
– Doorlopend leervermogen

Uitdagingen:

– Zorgen omtrent het bewaken van privacy en het naleven van ethische overwegingen
– Veranderende en beperkte lichtomstandigheden die de beeldkwaliteit beinvloeden
– Volatiele omgevingen waar constante trillingen of plotselinge botsingen plaatsvinden
– Creëren van relevante en kwalitatieve data-sets

Verbetering van kwaliteitscontrole processen door visuele inspectie Verbetering van productassemblage en verpakkingen met automatisering Voorkomen van ongevallen en waarborgen van de veiligheid van werknemers op productielijnen

Verhoging van gewasopbrengsten en productiviteit door het monitoren van de gezondheid van planten Automatisering van taken zoals onkruiddetectie en plaagbestrijding Mogelijkheden voor precisielandbouw en optimalisatie van middelen

Optimaal gebruik van Openbare Ruimtes Verbetering van leefbaarheid in gemeentes met oog voor privacy en ethische overwegingen Duurzaam toerisme, verkeersbeheer en detectie van opstoppingen door visuele analyse

(On)zichtbare oplossingen die werken.