Merry X-mas met slimme technologie: een tuincentrum casus

Hoe Computer Vision en sensor-technologie helpen bij het beheersen van de kerstdrukte

Een tuincentrum ervaart jaarlijks een stijging van het aantal klanten tijdens de Kerstmarkt. Om de toenemende drukte beter te begrijpen en effectief te sturen, besluiten zij om Computer Vision te combineren met andere sensor-technologieën.

Registreren klantenaantallen

Het tuincentrum installeert sensoren bij de ingangen en belangrijke doorgangen om het aantal mensen te tellen dat binnenkomt, aanwezig is en vertrekt. Deze sensoren registreren de bewegingen en stromen van klanten in real-time. De sensoren houden ook bij hoe lang klanten aan het shoppen zijn.

Detecteren, volgen en in kaart brengen klantenstromen

Op strategische locaties plaatst het tuincentrum camera’s met inzet van Computer Vision algoritmen om het aantal klanten te monitoren en hun bewegingen te analyseren. Computer Vision helpt klanten te detecteren, volgen en hun trajecten in te kaart brengen binnen het tuincentrum.

Patronen identificeren

De verzamelde gegevens van de sensoren en de Computer Vision-analyse integreert men om trends en patronen te identificeren. Denk aan drukke gebieden, piektijden en overbelaste paden. Deze verzameling van informatie stelt het tuincentrum in staat om beter te begrijpen hoe klanten door het tuincentrum navigeren tijdens de drukke herfst en winter seizoenen.

Optimaliseren winkelvloer

Gebaseerd op de verzamelde gegevens past het tuincentrum vervolgens de lay-out van het winkelgebied en de inrichting van displays aan om de stroom van klanten te optimaliseren en aanwezige knelpunten te verminderen. Er ontstaat een succesvolle routing op winkelvloer, met een doordacht vlekkenplan en een juiste zoneverdeling.

Inroosteren en aansturen personeel

Daarnaast passen zij de geïntegreerde gegevens toe om beter gebruik te maken van hun personeelsbezetting. Het tuincentrum kan in real-time inzicht krijgen in piekmomenten in de klantenstroom. Zo ontstaat de mogelijkheid om personeelsleden toe te wijzen aan specifieke gebieden om de klantenservice te verbeteren en wachttijden bij bijvoorbeeld kassa’s te verminderen.

Hoe je het verschil maakt met Computer Vision

Door het combineren van Computer Vision met sensor-technologie, krijgt het tuincentrum een dieper inzicht in het klantgedrag en de bewegingspatronen tijdens drukke periodes zoals rond Sinterklaas en Kerst.

Deze informatie helpt hen om de klantenstroom beter te begrijpen en te sturen.

Het resulteert in aanpassingen in de winkel layout, het personeelsbeleid en personeelsinzet om een optimale winkelervaring te bieden aan hun klanten tijdens het Kerstseizoen.

Gewapend met relevante data voorkomt het tuincentrum bovendien overvolle parkeerplaatsen, onbenutte ruimtes en lange rijen bij de kassa’s wat de klanttevredenheid en de efficiëntie van het tuincentrum ten goede komt.