Eenvoud in uitleg: Het broodje kaas model

Er zijn vele methodes en oplossingen om vraagstukken helder te krijgen. Maar hoe hou je thema’s als data, technologie en automatisering nu eenvoudig en begrijpbaar voor alle betrokkenen?

Bedoelen wij met data nu informatie of bestanden? Is automatiseren het verbeteren van processen, snel en efficiënt data tussen systemen uitwisselen of de mens-kant uitfaseren? Is technologie nu het middel of doel?

Ons hulpmiddel: Het broodje kaas model, ofwel:

  • Wat is het product? Broodje kaas
  • Wat lost het op? Honger


Waarom? Efficiëntie. Ons broodje kaas model helpt om vraagstukken eenvoudig en begrijpbaar te maken én houden.

Aanpak Efficiëntie 08/15